2015-04-09

Zbiory biblioteki

Zbiory 2016

Stan księgozbioru na 31.12.2015 r.   59682 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2015 r.   1132 egz.
Ilość zakupionych książek   1464 egz.
Wartość zakupionych   książek   33 313,00 zł.
Ilość pozyskanych książek   184 egz.
Zakupione zbiory specjalne   105 egz.
Wartość zakupionych zbiorów specjalnych   2 675,00 zł.
Kwota wydatków na zakup prasy   8 854,00 zł.

Zbiory 2015

Stan księgozbioru na 31.12.2015 r.   59137 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2015 r.   814 egz.
Ilość zakupionych książek   1771 egz.
Wartość zakupionych   książek   41134,00 zł.
Ilość pozyskanych książek   324 egz.
Zakupione zbiory specjalne   141 egz.
Wartość zakupionych zbiorów specjalnych   5222,00 zł.
Kwota wydatków na zakup prasy   7077,00 zł.

 

Zbiory 2014

Stan księgozbioru na 31.12.2014 r.   58143 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2014 r.   543 egz.
Ilość zakupionych książek   1112 egz.
Wartość zakupionych   książek   31395,68 zł.
Ilość pozyskanych książek   79 egz.
Zbiory specjalne  -wpływ   133 egz.
Kwota wydatków na zakup prasy   8679,00 zł.