2015-04-09

Zbiory biblioteki

Zbiory 2016

Stan księgozbioru na 31.12.2015 r.   59682 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2015 r.   1132 egz.
Ilość zakupionych książek   1464 egz.
Wartość zakupionych   książek   33 313,00 zł.
Ilość pozyskanych książek   184 egz.
Zakupione zbiory specjalne   105 egz.
Wartość zakupionych zbiorów specjalnych   2 675,00 zł.
Kwota wydatków na zakup prasy   8 854,00 zł.

Zbiory 2015

Stan księgozbioru na 31.12.2015 r.   59137 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2015 r.   814 egz.
Ilość zakupionych książek   1771 egz.
Wartość zakupionych   książek   41134,00 zł.
Ilość pozyskanych książek   324 egz.
Zakupione zbiory specjalne   141 egz.
Wartość zakupionych zbiorów specjalnych   5222,00 zł.
Kwota wydatków na zakup prasy   7077,00 zł.

 

Zbiory 2014

Stan księgozbioru na 31.12.2014 r.   58143 egz.
Stan zbiorów specjalnych  na 31.12.2014 r.   543 egz.
Ilość zakupionych książek   1112 egz.
Wartość zakupionych   książek   31395,68 zł.
Ilość pozyskanych książek   79 egz.
Zbiory specjalne  -wpływ   133 egz.
Kwota wydatków na zakup prasy   8679,00 zł.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się