2015-04-09

Statystyka biblioteczna

Statystyka biblioteczna za 2016 r.

Liczba zarejestrowanych czytelników   4365 osób
Liczba odwiedzin   46062 osób
Liczba wypożyczeń na zewnątrz   85173 egz.
Liczba wypożyczeń  na miejscu   4455 egz.
Liczba imrez zorganizowanych przez bibliotekę   233
Liczba uczestników imprez   4152 osób

Statystyka biblioteczna za 2015 r.

Liczba zarejestrowanych czytelników   4583 osób
Liczba odwiedzin   47309 osób
Liczba wypożyczeń na zewnątrz   88301 egz.
Liczba wypożyczeń  na miejscu   6871 egz.
Liczba imrez zorganizowanych przez bibliotekę   261
Liczba uczestników imprez   4285 osób

Statystyka biblioteczna za 2014 r.

Liczba zarejestrowanych czytelników   4480 osób
Liczba odwiedzin   38348 osób
Liczba wypożyczeń na zewnątrz   92194 egz.
Liczba wypożyczeń  na miejscu   12609 egz.
Liczba imrez zorganizowanych przez bibliotekę   59
Liczba uczestników imprez   2636 osób